Co je Aliante

Aliante je soutěží pro dvoučlenné týmy studentů ve věku 15 až 19 let, jejímž cílem je zvýšit povědomí (znalosti) o historii, zeměpisu, politice, ale především o bezpečnostní problematice a Severoatlantické alianci. Hlubší náhled do těchto oblastí jim umožní lépe pochopit aktuální problémy a vnímat souvislosti. Jedinečný koncept Aliante soutěžícím umožňuje také prověřit svou psychickou a fyzickou odolnost v náročných podmínkách, seznámit se s lidmi podobných zájmů z jiných zemí a zažít nezapomenutelný výlet.

První ročník soutěže se uskutečnil v roce 2001 pouze v České republice, kdy se jí zúčastnilo přes tisíc studentů. S každým dalším rokem se však zvyšoval jak počet soutěžících studentů, tak především počet zemí, v nichž se uskutečnila. Uplynulé ročníky Aliante se pokusilo vyhrát 35 000 studentů z 19 zemí.

A jak se vlastně soutěží? Aby se studenti probojovali na prázdninový výlet, musí své kvality prokázat ve třech kolech. První se dá označit za „zahřívací" – stačí správně odpovědět na 15 z dvaceti testových otázek, u kterých jsou vždy uvedeny čtyři možnosti, ale pouze jedna je správná.

Druhé kolo je rovněž vědomostní, ale už zabíhá mnohem více do hloubky a vyžaduje zevrubnější hledání vhodných zdrojů. Skládá se z 35 otázek z historie, mezinárodních vztahů, zeměpisu a struktury a fungování NATO. Odpovědi na ně jsou mnohdy značně obsáhlé, ale jen ti, kdo vystihnou podstatu věci, mohou uspět.

Z každého státu jsou následně vybrány nejlepší týmy, které se zúčastní mezinárodního finále. Celkem se finále účastní 30 týmů, jejichž národnostní složení je dáno poměrem vypracovaných odpovědí na otázky druhého kola.

Finále se ale od předchozích kol velice výrazně liší. Vždy jsou dva národní týmy náhodně sdružené do čtyřčlenných družstev, ve kterých následně soutěží. Finále je ale spíše než na vědomosti zaměřené na fyzickou a psychickou kondici, schopnost spolupráce či řešení neobvyklých problémů. Nutno též dodat, že vzhledem k mezinárodnímu rozměru probíhá celé v angličtině.

Celkovými vítězi Aliante se stává pět nejlepších družstev z finále. Ty se mohou těšit na jedinečnou poznávací cestu po některém členském či partnerském státu NATO. V podstatě jsou však odměněni všichni – ať už nezapomenutelnými zážitky, nebo získanými vědomostmi.