Pravidla soutěže

 1. Hlavním organizátorem a mezinárodním koordinátorem soutěže Aliance 2015 (dále „soutěže") je:
  Jagello 2000, ID: 706 40 866, Výstavní 8, 709 00 Ostrava 9, Česká republika (www.jagello.org)
  Národními koordinátory v jednotlivých zemích jsou:
  Kanada - The Atlantic Council of Canada (www.atlantic-council.ca)
  Chorvatsko - The Atlantic Council of Croatia
  Gruzie - National Council of Youth Organizations of Georgia (www.ncyog.ge)
  Litva - Lithuanian Atlantic Treaty Association (www.lata.lt)
  Černá hora - ALFA Centar (www.alfacentar.org)
  Polsko - Euro - Atlantic Association (www.sea.org.pl)
  Slovensko - Euro-Atlantic Center (www.eac.sk)
  Turecko - YATA TURK (www.yataturk.org)
  Tyto instituce jsou označovány jako "organizátoři". Výše zmíněné státy jsou "účastnící se státy".
 2. Soutěž probíhá v účastnících se státech a na webových stránkách www.project-aliante.org, kde je upřesněn průběh soutěže, otázky a další oficiální informace.
 3. Soutěž je určena pro všechny středoškolské studenty ve věku 15-19 let (datum narození v rozmezí 1. 8. 1995 – 30. 6. 2000).
 4. Soutěž je určena pro týmy sestávající ze dvou studentů. Každý tým se může rozhodnout zvolit i náhradního člena, který se zúčastní, pokud se některý z původních členů nemůže zúčastnit dalšího kola. Pouze dva členové týmu mohou cestovat na finále a/nebo cestu vítězů. Všichni členové jednoho týmu musí mít trvalý pobyt v jedné zemi.
 5. Pro účast v soutěži se každý tým musí registrovat na webových stránkách www.project-aliante.org na registrační stránce ve svém jazyce. Po registraci bude každému týmu přiděleno číslo, jež bude sloužit k identifikaci. Není povoleno se registrovat více než jedenkrát. Data poskytnutá při registraci musí být správná. Organizátoři si vyhrazují právo diskvalifikovat tým, který by poskytl nepravá data. Organizátoři se zavazují chránit osobní data, která nebudou poskytnuta žádné jiné straně mimo rámec soutěže.
 6. Všichni účastníci musí být schopni komunikovat v anglickém jazyce. Znalost angličtiny bude otestována před mezinárodním finále, a pokud bude zjištěno, že tým nedokáže komunikovat v angličtině, bude nahrazen náhradním týmem.
 7. Komunikace mezi organizátory a soutěžícími týmy probíhá přes webové stránky soutěže (www.project-aliante.org), facebookové stránky soutěže (www.facebook.com/AlianteCompetition). Pro kontaktování jednotlivých týmů je využíváno jejich registrované emailové adresy.
 8. Organizátor hradí tyto náklady účastníků:
  1. Dopravu na finále a na cestu vítězů, konkrétně formou proplacení zpáteční jízdenky nebo poskytnutím přepravy (mikrobusu, letenky, lístku na vlak, atd.) včetně místní přepravy.
  2. Pojištění pro finále a cestu vítězů.
  3. Stravu a ubytování na mezinárodním finále a cestě vítězů.
 9. Výhra není právně vymahatelná. Výhra nemůže být vyplacena jako finanční výhra.
 10. Tato pravidla existují ve všech národních jazycích účastnících se zemí. V případě nesrovnalostí je anglická verze považována za původní a rozhodující.
 11. Organizátoři si vyhrazují právo změnit harmonogram soutěže a další ustanovení, zejména na základě jednání s partnery soutěže (organizátory mezinárodního finále soutěže nebo cesty vítězů)