Průběh soutěže

Soutěž Aliante má tři kola, nebo by se také dalo říct tři úrovně, a ten kdo všemi třemi projde se stane vítězem a může si užít zasloužené výhry.

Pokud chcete soutěžit, tak se musíte zaregistrovat. To stačí, abyste se kvalifikovali do prvního vědomostního kola. To se uskuteční pouze prostřednictvím internetové stránky www.project-aliante.org. Úkolem soutěžících je zodpovědět 20 otázek, a to nejpozději do 9. dubna 2015 do půlnoci SEČ. Na později zaslané odpovědi nebudou brát organizátoři zřetel.

Ty týmy, které správně zodpoví 15 a více otázek, postupují do 2. kola. To už je výrazně náročnější. Druhé kolo probíhá od 10. dubna do 15. května a úkolem soutěžících týmů je písemně v češtině zodpovědět 35 otázek, jež následně zašlou národním koordinátorům, a to buď elektronicky (v pdf nebo doc formátu) na:

aliante@jagello.org,

nebo poštou (vytištěné a zároveň elektronicky na CD/DVD) na adresu:
Jagello 2000
Výstavní 8
709 00 Ostrava 9

Národní koordinátoři ve spolupráci s odborníky-politology pak odeslané práce vyhodnotí.

Nejlepší týmy každého z účastnících se států se kvalifikují na mezinárodní finále. Letos se odehraje ve městě Kaunas v Litvě, ve škole litevských ozbrojených sil od 28. června do 3. července 2015.

Celkem se finále zúčastní 30 týmů. Počet finalistů z každé země závisí na počtu přijatých správných odpovědí z oné země, kvóty mezi zeměmi se rozhodnou podle počtu zúčastněných týmů ve 2. kole. Minimálně to bude jeden tým (pokud aspoň jeden tým správně odpověděl na otázky 2. kola) a maximálně to bude 6 týmů z každé země. Pokud se tým nemůže účastnit, bude nahrazen družstvem, které se ve 2. kole umístilo za postupovými místy podle vyhodnocení profesionální poroty ve stejné zemi.

Finále bude zaměřeno nejen na fyzickou a psychickou kondici, ale hlavně na schopnost spolupracovat na mezinárodní úrovni ve ztížených podmínkách. Týmy se ve finále utkají ve společných mezinárodních týmech, které sestávají ze čtyř soutěžících (2 původní týmy). Ty budou vytvořeny nezávislým losováním z původních národních dvoučlenných týmů. Těmto původním národním dvoučlenným týmům budou losováním přiřazeny týmy z jiných zemí. Národnostní složení čtyř-členných finálových týmů tak není předem známo. Finálový tým tak může být například složen ze slovenského a litevského týmu, další pak z polského a gruzínského družstva, jiný třeba z českého a kanadského týmu. Finálové týmy nemohou být složeny ze dvou týmů ze stejné země.

Losování týmů proběhne nejpozději týden před finále a týmy budou informovány e-mailem. Budou tak mít možnost se poznat ještě před finále. Po vyhlášení finalistů budou zveřejněny podrobné informace o organizaci finále.

   

Vítězi Aliante 2015 se stanou ty mezinárodní týmy, které na základě finálových výsledků obsadí v konečném pořadí prvních pět míst. Tyto týmy pak vyhrávají účast na cestě vítězů. Ta se letos uskuteční 14. - 25. srpna a bude do Gruzie, přesná místa budou zveřejněna na těchto stránkách anebo upřesněna přímo účastníkům.

Program finále připravujeme ve spolupráci s litevskými ozbrojenými silami pod záštitou litevského ministerstva obrany. Cesta vítězů je organizována ministerstvem obrany Gruzie.

Detailní harmonogram soutěže Aliante 2015

6. března vyhlášení I. kola
zveřejnění otázek I. kola
zahájení registrace soutěžních týmů
9. dubna ukončení registrace
ukončení odesílání odpovědí I. kola
10. dubna vyhlášení II. kola
zveřejnění správných odpovědí I. kola
zveřejnění soutěžních otázek II. kola
zveřejnění týmů postupujících do II. kola
15. května  termín pro odeslání odpovědí II. kola
1. června zveřejnění finalistů
22. června rozlosování týmů pro finále
28. června - 3. července mezinárodní finále
14. -25. srpen exkurze pro vítěze