მეორე რაუნდის კითხვები

I. ისტორია

 1. რა იყო 1990 წლის ე.წ. პლუს ორი ხელშეკრულების საგანი და მისი ზეგავლენა NATO-ს მომავალზე?
 2. გაანალიზეთ ისტორია და ურთიერთობები ნატოსა და ისრაელს შორის 1989 წლის შემდგომ.
 3. როდის მოხდა უნგრეთის რევოლუცია ცივი ომის დროს და რა იყო ნატოს რეაქცია?
 4. რა იყო 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის ნატოს მთავარი გადაწყვეტილებები?
 5. რა მიზეზით გავიდა საბერძნეთი NATO-ს სამხედრო სარდლობის სტრუქტურიდან?

II. საერთაშორისო ურთიერთობები

 1. რას ნიშნავს " პასუხიმგებლობა დაიცვა", რა გავლენა აქვს ამ კონცეფცია ნატოზე?
 2. რომელ საერთაშორისო სამხედრო მისიებში მონაწილეობს საქართველო?
 3. რომელ ქვეყნებს არ მოუწერიათ ხელი და არ დაუმტკიცებიათ ადაპტირებული CFE-ს ხელშეკრულება და რატომ?
 4. რა იყო NATO-ს 2004 წლის სტამბულის სამიტის მთავარი მიღწევები?
 5. რას ნიშნავს " პასუხიმგებლობა დაიცვა" , რა გავლენა აქვს ამ კონცეფცია ნატოზე?
  რომელი საერთაშორისო ხელშეკრულება კრძალავს ბიოლოგიური იარაღის წარმოებას, დაპაკეტებას, და გამოყენებას. რომელი აფრიკული ქვეყნები არ არიან ხელმომწერები.( 2013 წლის 1იანვრის მდგომარეობით).

III. სტრუქტურა და ფუნქციონირება

 1. რა არის ჭკვიანური თავდაცვა? აღწერეთ მისი დაბრკოლებები და სარგებელი მთლიანად NATO-სთვის და თქვენ ქვეყანაში მისი განხორციელების კონკრეტული საშუალებები.
 2. როგორ არის NATO ჩართული კიბერ-ტერორიზმთან ბრძოლაში? რომელი ქვეყანაა წარმატების ცენტრი ამ კონკრეტულ სფეროში?
 3. რომელი ქვეყნები იღებენ მონაწილეობას MAP-ში 1.1.2014 წლის მდგომარეობით და რა არის ამ პროგრამის მთავარი მიზნები?
 4. აღწერეთ NATO-ს რეაგირების ძალების გადასროლის პროცედურები.
 5. აღწერეთ ნატოს გენერალური მდივნის როლი და გამოყავით მისი მანდატის ძირითადი შეზღუდვები.

IV. გეოგრაფია

 1. მოძებნეთ და მონიშნეთ ავღანეთში ის ადგილები, სადაც თქვენი ქვეყნის სამოქალაქო ან/და სამხედრო კონტიგენტია განთავსებული.
 2. მონიშნეთ ნატოს ის წევრი ქვეყნები, რომლებიც არ მონაწილეობენ ნატოს სამხედრო სტრუქტურაში
 3. მონიშნეთ ის ქვეყნები, რომლებიც ნატოში 1982 წელს გაერთიანდნენ.
 4. მონიშნეთ ის ქვეყნები, რომლებმაც ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინეს
 5. მონიშნეთ ის ადგილები, რომლებიც ცნობილია როგორც ატომური შეიარაღებისგან თავისუფალი ზონები 2008 წლის მდგომარეობით.

სახელმძღვანელო მეორე რაუნდის კითხვების და პასუხებისათვის