კონტაქტი

საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭო
საქართველო,  თბილისი 0179. ტატიშვილის ქ. N 36, ბ.1
ტელ: 599 28 25 17
ელ-ფოსტა: geoaliante2016@gmail.com
ვებ -გვერდი: www.ncyog.ge