რა არის ალიანტე?

”ალიანტე” არის  15-დან 20 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებისგან შემდგარი 2-წევრიანი გუნდების კონკურსი, რომელიც გათვლილია სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის. პროექტის მიზანს წარმოადგენს ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლება  უსაფრთხოების საკითხების, ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსისა და საერთაშორისო ურთიერთობების  შესახებ, ასევე  კონკურსი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას.

პირველად საერთაშორისო კონკურსი „ალიანტე“ გაიმართა ჩეხეთში 2001 წელს, რომელშიც მონაწილეობას ათასამდე სტუდენტი იღებდა, თუმცა წლების განმავლობაში კონკურსმა დიდ პოპულარობას მიაღწია და მისი ისტორიის მანძილზე კონკურსში  ჩართული ქვეყნებისა და მონაწილეების რაოდენობა იზრდებოდა. ბოლო წლებში კონკურსში მონაწილეობას 19 ქვეყნის 35000-მდე ახალგაზრდამ მიიღო.

კონკურსის ეტაპები:

1-ლი რაუნდი შედგება ზოგად ცოდნაზე დაფუძნებული 20 კითხვისგან,  რომელიც 4 სავარაუდო პასუხს შეიცავს. ის გუნდები, რომლებიც სწორად გასცემენ პასუხს 15 ან მეტ კითხვას გადადიან მე-2 რაუნდში.

მე-2 რაუნდი  -  ზოგად ცოდნაზე დაფუძნებული ეტაპია.  მე-2 რაუნდში გუნდებმა სრული (ყოვლისმომცველი) პასუხი უნდა გასცენ 35 კითხვას და ამობეჭდილი ან ელექტრონული ფორმატით გაუგზავნონ კონკუსის ეროვნულ კოორდინატორს შემდეგ მისამართზე:

geoaliante2016@gmail.com

გაგზავნილ პასუხებს განიხილავენ ეროვნული კოორდინატორები  დამოუკიდებელ პროფესიონალ მეცნიერებთან და ექსპერტებთან ერთად. პასუხებში მითითებული უნდა იყოს ინფორმაცია გამოყენებული წყაროს შესახებ. გთხოვთ, კონკრეტული და სრული ინფორმაცია წარმოადგინოთ, რათა სწორად მოხდეს წყაროს გადამოწმება.

მეორე ტურის შედეგად არჩეული საუკეთესო გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ ეროვნულ ფინალში, რომელიც გაიმართება საქართველოში სამხედრო ბაზაზე. ეროვნულ ფინალში მონაწილეები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან ფიზიკურ გამძლეობაში და სხვადასხვა დაბრკოლებების გადალახვაში.