Kontakt

 Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi natjecanja, obratite se nacionalnom koordinatoru: aliante.croatia@yahoo.com

Atlantsko vijeće Hrvatske
Lepušićeva 6
10 000 Zagreb, Croatia
T: +385 1 46 47 545
F: +385 1 46 55 316

Glavni organizator i međunarodni koordinator:

Jagello 2000
Výstavní 8
709 00 Ostrava 9

Tel.: +420 597 479 208
Fax: +420 596 639 253
Datová schránka: wnip2hn
www.jagello.org
aliante@jagello.org