Dalyvavimo konkurse taisyklės

 1. Pagrindinis konkurso organizatorius ir koordinatorius yra Čekijos Euro-Atlantinio bendradarbiavimo asociacija JAGELLO 2000 ID: 706 40 866, įsikūrusi Výstavní 8, 709 00 Ostrava 9, Čekijoje. (www.jagello.org)
  Nacionaliniai konkurso koordinatoriai atskirose šalyse:
  Kanadoje - The Atlantic Council of Canada (www.atlantic-council.ca)
  Kroatijoje - The Atlantic Council of Croatia
  Gruzijoje - National Council of Youth Organizations of Georgia (www.ncyog.ge)
  Lietuvoje - Lithuanian Atlantic Treaty Association (www.lata.lt)
  Juodkalnijoje - Alfa Centar (www.alfacentar.org)
  Lenkijoje - Euro-Atlantic Association (www.sea.org.pl)
  Slovakijoje - Euroatlantické centrum (www.eac.sk)
  Turkijoje - YATA TURK (www.yataturk.org)
 2. Konkursas vyksta minėtose šalyse bei projekto internetinėje svetainėje www.project-aliante.org, kurioje išdėstyta konkurso eiga, klausimai bei kita oficiali su projektu susijusi informacija.
 3. Konkursas yra skirtas vyresniųjų klasių bei gimnazijų 15 – 19 m. mokiniams (gimusiems nuo 1995 rugpjūčio 1 d. iki 2000 birželio 30 d.). Dalyviai turi pastoviai gyventi vienoje iš šių šalių: Kanadoje, Čekijoje, Kroatijoje, Gruzijoje, Lietuvoje, Juodkalnijoje, Slovakijoje, Turkijoje.
 4. Konkurse gali dalyvauti komandos sudarytos iš dviejų asmenų. Kiekviena komanda taip pat gali turėti atsarginį dalyvį, kuris pakeistų tikrąjį komandos narį, jeigu šis negalėtų dalyvauti kitame ture. Finale bei nugalėtojų kelionėje gali dalyvauti tik du komandos nariai. Komandos nariai privalo nuolatos gyventi vienoje iš projekte dalyvaujančių šalių.
 5. Norinti dalyvauti konkurse komanda turi registruotis konkurso internetinėje svetainėje www.project-aliante.org. Po registracijos kiekvienai komandai bus suteiktas unikalus komandos numeris. Komandos nariai sistemoje gali registruotis tik kartą. Pateikti duomenys apie dalyvius turi būti teisingi. Organizatoriai pasilieka teisę pašalinti komandas, kurios pateikė klaidingus duomenis.
 6. Dalyviai turi gebėti komunikuoti angliškai. Nacionaliniai koordinatoriai pasilieka teisę patikrinti komandų, vyksiančių į konkurso finalą, anglų kalbos žinias. Jei komanda neturi pakankamai žinių komunikuoti anglų kalba, ji bus pakeista kita eiliškumo tvarka.
 7. Visa informacija apie konkurso sąlygas bei eigą yra skelbiama oficialioje interneto svetainėje www.project-aliante.org bei Facebook paskyroje www.facebook.com/AlianteCompetition.
 8. Nacionaliniai partneriai įsipareigoja padengti šias finalistų išlaidas:
  - Kelionės į finalą išlaidas (bilietų kainos grąžinimas arba aprūpinimas transportu) ir finalistų draudimo išlaidas.
  - Kelionės ir draudimo išlaidas nugalėtojų kelionės metu.
  Finalo ir nugalėtojų kelionės organizatoriai padengs šia išlaidas:
  - Maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas finalo ir nugalėtojų kelionės metu
  - Transporto išlaidas kelionės metu.
 9. Nugalėtojų prizas negali būti perleistas kitam ar išmokėtas pinige išraiška.
 10. Šios taisyklės yra skelbiamos kiekvienos iš projekte dalyvaujančių šalių valstybine kalba. Esant tam tikriems neatitikimams, angliška dalyvavimo konkurse taisyklių versija laikoma originalia.
 11. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso programą esant nenumatytoms aplinkybėms.