Raspored takmičenja

Takmičenje se sastoji iz tri kruga ili nivoa.

Da bi se takmičili, potrebno je da se prvo registrujete. Na taj način vaš tim se kvalifikuje za prvu rundu takmičenja.

1 krug – Takmičari će odgovarati na postavljena pitanja isključivo preko interneta na sajtu www.project-aliante.org. Na 20 pitanja treba odgovoriti najkasnije do 09. aprila 2015g., do 23:59. Odgovori dostavljeni nakon tog roka neće biti prihvaćeni. Za plasman u drugi krug potrebno je tačno odgovoriti na najmanje 15 pitanja iz prvog kruga.

2 krug - će se održati od 10. aprila 2015.godine do 15. maja 2015.godine. U drugom krugu ekipe odgovaraju pismeno na 35 pitanja i dostavljaju ih poštom, odštampane i na CD-u na dolje navedenu adresu do 15.maja 2015. Datum na poštanskoj markici je mjerodavan.

SERDARA JOLA PILETIĆA 1
81 400 NIKŠIĆ
CRNA GORA

Nacionalni koordinatori zajedno sa stručnjacima iz oblasti politikologije, odbrane i diplomatije će pregledati pismene odgovore.

3. krug Najbolje ekipe nacionalnih takmičenja će se kvalifikovati na međunarodno finale, koje će se održati u gradu Kaunasu u Litvaniji u Division General Stasys Raštikis Lithuanian Armed Forces School od 28.juna do  3. Jula 2015 godine.

Broj finalista iz svake zemlje zavisiće od broja dostavljenih odgovora na pitanja iz Druge runde. Iz svake zemlje će biti najmanje jedan tim (pobjednički tim na nacionalnom takmičenju) onaj koji je pokazao najbolje znanje i vještine po ocjeni stručnog žirija. Najveći broj timova iz jedne zemlje je 6 (šest). U slučaju da jedna ekipa ne može da učestvuje na međunarodnom finalnom takmičenju, biće zamjenjena drugom ekipom (drugoplasiranom na nacionalnom takmičenju) iz iste zemlje.

Finalno takmičenje neće biti fokusirano samo na fizičkoj i mentalnoj pripremljenosti. Takođe će biti testirano opšte znanje i sposobnost saradnje na međunarodnom nivou pod otežanim uslovima.

Međunarodni timovi, koji se sastoje od 4 takmičara (2 ekipe) biće nasumično izabrani od prvoplasiranih nacionalnih dvočlanih ekipa. Jednoj ekipi će se pridružiti dodatna ekipa iz druge zemlje. Ovaj međunarodni sastav četvoročlanog tima nije specifičan ni na bilo koji način. Na primjer, jedan tim može biti sastavljen od litvanskih i slovačkih, drugi od hrvatskih i crnogorskih, a treći od čeških i kanadskih članova.

Zadate grupe će se formirati sedam dana prije finalnog takmičenja o čemu će ekipe biti obavještene putem e-mail. Oni će imati priliku da znaju jedni za druge prije samog finala u Kaunasu.

Nakon proglašenja finalista, detalji o finalnom takmičenju biće objavljeni na ovom sajtu.

Pobjednici Aliante 2015 biće 5 prvoplasiranih međunarodnih timova na finalnom takmičenju i osvojiće pobjedničko putovanje koje će biti u Gruziji tokom avgusta (14-25 avgust). Tačno vrijeme i lokacija biće navedeni na sajtu.

Program finala je pripremljen u saradnji sa Litvanskim Oružanim snagama (Lithuanian Armed Forces) i pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane Litvanije. Pobjednički put organizuje Ministarstvo odbrane Gruzije.

Detaljni raspored

Mart 6 Prvi krug počinje
Objavljivanje pitanja za Prvi krug
Početak procesa registracije timova   
April 9 Završetak procesa registracije timova
Krajnji rok za odgovore iz Prvog kruga
April 10 Drugi krug počinje
Objavljivanje tačnih odgovora iz Prvog kruga
Objavljivanje pitanja za Drugi krug
Objavljivanje rezultata iz Prvog kruga    
Maj 15 Krajnji rok za odgovore iz Drugog kruga
Jun 1 Objavljivanje finalista
Jun 22 Objavljivanje međunarodnih timova za finale
Jun 28 - Jul 3 Međunarodno finale
14-25 Avgust Pobjedničko putovanje