Pravila takmičenja

 1. Glavni organizator i međunarodni koordinator Aliante takmičenja 2015 ( u daljem tekstu samo „takmičenje“) je: Jagello 2000 Association, ID: 706 40 866, sa sjedištem u  Výstavní 8, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic (www.jagello.org)
  Nacionalni koordinatori su:
  Kanada - Atlantsko Vijeće Kanade (www.atlantic-council.ca)
  Hrvatska - Hrvatsko Atlantsko Vijeće
  Gruzija  - National Council of Youth Organizations of Georgia (www.ncyog.ge)
  Litvanija - Litvanska Asocijacija Atlantske Povelje (www.lata.lt)
  Crna Gora - ALFA Centar ( www.alfacentar.org)
  Poljska - Euro-Atlantska Asocijacija (www.sea.org.pl)
  Slovačka - Euro-Atlantski Centar (www.eac.sk)
  Turska - YATA Turske (www.yataturk.org)
 2. Prve dvije runde takmičenja se održavaju u zemljama učesnicama . Na sajtu  www.project-aliante.org navedeni su  raspored takmičenja, pitanja i druge zvanične informacije.
 3. Takmičenje je osmišljeno za sve učenike srednjih škola uzrasta od 15 do 19 godina (rođenih u periodu izmedju 1. avgusta 1995.g. i 30. juna 2000.g.), koji su državljani Kanade, Češke Republike, Hrvatske, Gruzije, Litvanije, Makedonije, Crne Gore, Poljske, Slovačke i Turske.
 4. Takmičenje je osmišljeno za ekipe sastavljene od dva učenika. Svaka ekipa može imati rezervnog člana, u slučaju da član formirane ekipe nije u mogućnosti da učestvuje u sledećem krugu. Samo dva člana mogu da putuju na pobjedničko putovanje.
 5. Članovi tima moraju da budu stalno nastanjeni u nekoj od zemlja navedenoj u tački 1.
 6. Svi učesnici moraju znati da komuniciraju na engleskom jeziku. Znanje engleskog jezika biće provjereno prije finalnog takmičenja. Ako se utvrdi da ekipa ne može komunicirati uspješno na engleskom, biće zamjenjena.
 7. Za međusobnu komunikaciju takmičara iz Crne Gore može se koristiti facebook profil Aliante Montenegro (https://www.facebook.com/aliantemontenegro2014?fref=ts).  Komunikacija između timova i organizatora se vrši preko web-sajta (www.project-aliante.org), ili preko Facebook profila (www.facebook.com/AlianteCompetition), za pojedinačne kontakte sa koordinatorom timovi koriste svoju registrovanu e-mail adresu.
 8. Organizatori pokrivaju sledeće troškove učesnika:
  1. Transport do mjesta održavanja finalnog takmičenja i pobjedničko putovanje, u obliku naknadne putne karte ili obezbeđivanjem prevoza (minbus, avionska karta, voz...)
  2. Putno osiguranje za finale i pobjedničko putovanje
  3. Hranu i smještaj u okviru međunarodnog finala i pobjedničkog putovanja
 9. Nagrada ne može biti dodijeljena u obliku finansijske nagrade
 10. Ova pravila postoje na nacionalnim jezicima svih zemalja učesnica. U slučaju neslaganja, verzija na engleskom jeziku se smatra orginalnom odlučujućom
 11. Organizatori zadržavaju sva prava promjene rasporeda takmičenja kao i drugih odredbi, posebno na osnovu konkretnih pregovora sa partnerima takmičenja (organizatori međunarodnog takmičenja i pobjedničkog putovanja)