Co to jest Aliante?

W Aliante mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół średnich w Polsce w wieku 15 - 19 lat, posiadający obywatelstwo jednego z państw członkowskich NATO. Do udziału w konkursie zgłaszają się drużyny dwuosobowe dobrowolnie utworzone przez uczniów (niekoniecznie z tych samych szkół). Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania historią najnowszą, geografią, polityką, szeroko pojmowanym bezpieczeństwem międzynarodowym w tym Sojuszem Północnoatlantyckim.

Dzięki konkursowi głębiej zrozumiesz aktualne problemy oraz relacje między wydarzeniami w świecie. Unikalną cechą konkursu Aliante polega na tym, ze nie sprawdzamy tylko wiedzy, ale również kondycję fizyczną i psychiczną uczestników! Konkurs Aliante jest wyjątkowy, bo pozwala na poznanie młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach z innych krajów NATO oraz możliwość przeżycia niezapomnianego wakacyjnego wyjazdu.

I edycja konkursu Aliante miała miejsce jedynie w Czechach w 2001 roku, w której wzięło udział około 1000 uczniów. W każdych następnych latach zarówno liczba krajów uczestniczących w konkursie jak i samych uczestników ciągle rosła. W historii konkursu Aliante, udział wzięło 35 000 uczniów z 19 krajów.

Na czym polegają konkurencje? Uczniowie muszą wykazać swoje umiejętności podczas trzech etapów, aby w konsekwencji zastać laureatem i wyjechać na atrakcyjną letnią wycieczkę zagraniczną. Pierwszy etap właśnie się rozpoczyna! Odpowiedz poprawnie na 15 z 20 testowych pytań (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) i przejdź do drugiego etapu.

Drugi etap również sprawdza wiedzę, ale jest bardziej szczegółowy niż pierwszy. Wymaga wyszukania w ogólnodostępnych źródłach odpowiednich informacji. Drużyny, które dostaną się do II etapu konkursu odpowiadają na 35 pytań pisemnych związanych z historią, stosunkami międzynarodowymi, geografią, strukturą oraz funkcjonowaniem NATO. Odpowiedzi na te pytania są dość obszerne, ale tylko Ci którzy trafią w sedno sprawy osiągną sukces.

Następnie najlepsze drużyny z każdego kraju są oddelegowane do udziału w międzynarodowym finale. Łącznie 30 zespołów uczestniczy w alokacji na podstawie liczby uczestników drugiej rundy.

Finał zupełnie różni się od pozostałych etapów. Wszystkie dwuosobowe, krajowe drużyny zostaną połączone na czteroosobowe zespoły międzynarodowe drogą losowania. Tak utworzone zespoły międzynarodowe walczą o zwycięstwo w konkursie, dlatego też ważna jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Finał polega na sprawdzeniu wytrzymałości fizycznej i psychicznej.

Zwycięzcami Międzynarodowego Konkursu Aliante zostają członkowie pięciu najlepszych, czteroosobowych drużyn. Mogą oni spodziewać się nagrody w postaci unikalnej wycieczki do jednego z krajów NATO. W konkursie tym nie ma przegranych, wszyscy zdobywają ciekawe doświadczenia, poznają ludzi z wielu krajów oraz powiększają swoją wiedzę.