Harmonogram Konkursu

Konkurs składa się z trzech rund albo można powiedzieć z trzech poziomów, a kto przejdzie przez wszystkie z nich, jest zwycięzcą i może cieszyć się zasłużoną nagrodą.

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie to musisz się zarejestrować. To kwalifikuje Twój zespół do 1 serii pytań opartych na teście wiedzy. Zarejestruj się wyłącznie on-line za pośrednictwem strony www.project-aliante.org. Musisz wypełnić formularz z 20 pytaniami testowymi nie później niż do 09 kwietnia 2015 (przed 23:59 CET). Odpowiedzi przesłane po tym terminie zostaną uznane za nieważne.

Drużyny, które udzielą poprawnych odpowiedzi na 15 i więcej pytań przejdą do 2. rundy, która jest znacznie bardziej wymagająca. Polega ona na przygotowaniu przez uczestników prac pisemnych (esejów), w których zawrą odpowiedzi na 35 pytań otwartych (forma pisemna oraz elektroniczna). Prace pisemne należy wysłać do organizatora krajowego w dniach  od 10 kwietnia do 15 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego)

na adres:

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie
Plan Żelaznej Bramy 10 
00-136 Warszawa
ALIANTE 2015

na adres e-mail:

euroatlanticassociation@gmail.com

Krajowi koordynatorzy wspólnie z gronem ekspertów sprawdzą nadesłane prace. Wszystkie prace powinny zawierać źródła. Jakość doboru źródeł jest bardzo ważna przy ocenie każdego pytania, jak i wartości merytorycznej całej pracy (tj., książki i inne publikacje, strony internetowe). Międzynarodowy finał odbędzie się w Kownie na Litwie, w Division General Stasys Raštikis Lithuanian Armed Forces School w dniach 28 czerwca - 03 lipca 2015.

Łącznie 30 drużyn bierze udział w międzynarodowym finale. Liczba Polskich drużyn, które wysłane zostaną na Międzynarodowy Finał na Litwę będzie uzależniona od oceny prac, które należy przygotować w rundzie drugiej. Z każdego kraju do finału zostanie zakwalifikowana przynajmniej jedna drużyna (do maksymalnie 6 drużyn z każdego kraju). Jeżeli z różnych powodów zwycięska drużyna nie będzie mogła uczestniczyć w finale, zastąpi ją kolejna z listy rankingowej. W sumie na Międzynarodowy Finał pojedzie 30 dwuosobowych drużyn z krajów biorących udział w projekcie. Liczba drużyn z danego kraju jest uzależniona od ilości prawidłowych odpowiedzi z 2. rundy.

Finały będą koncentrować się nie tylko na sile fizycznej i psychicznej. Będą również sprawdzić ogólną wiedzę i umiejętności współpracy na poziomie międzynarodowym w trudnych warunkach.  Dlatego zespoły rywalizujące w finale składają się z czterech zawodników (2 zespoły jak jeden). Finałowe drużyny narodowe zostaną połączone drogą losowania, po czym zostaną utworzone zespoły składające się z 4 osób. Czteroosobowe drużyny nie są celowo połączone w żaden sposób. Dla przykładu - jedna drużyna może składać się z Polaków oraz Litwinów, kolejna z Polaków i Gruzinów, a trzecia z Litwinów i Gruzinów.

Drużyny zostaną przydzielone na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem Finału, co umożliwi komunikację poprzez e-mail między ich członkami. Dzięki temu, członkowie drużyn zyskają możliwość poznania się przed rozpoczęciem Finału na Słowacji.

5 najlepszych zespołów w międzynarodowym finale będzie zwycięzcami Aliante 2015 i uzyska prawo do udziału w ostatnim rozdziale konkursu czyli w Wycieczka Zwycięzców. Odbędzie się ona w Gruzji w sierpniu (14 - 25 sierpnia), dokładny czas i miejsca zostaną podane na tej stronie internetowej lub bezpośrednio do uczestników.

Program finału jest przygotowany we współpracy z Litewskimi Siłami Zbrojnymi pod auspicjami Ministerstwa Obrony Litwy. Podróż laureatów jest organizowana przez Ministerstwo Obrony Gruzji.

Szczegółowy harmonogram

06 marca Rozpoczyna się 1 runda
1 runda opublikowania pytań
Rozpoczęcie procesu rejestracji zespołu
09 kwietnia Koniec procesu rejestracji zespołu
Koniec terminu pierwszej rundy odpowiedziy
10 kwietnia Rozpoczyna się 2 runda
1 runda opublikowania poprawnych odpowiedzi
2 runda opublikowania pytań
Ogłoszenie wyników z 1 rundy 
15 maja Koniec terminu 2 serii odpowiedzi
01 czerwca Ogłoszenie finalistów
22 czerwca Przyporządkowanie międzynarodowej drużyny do finału
28 czerwca - 3 lipca Międzynarodowy finał
14 - 25 sierpnia Podróż Zwycięzców