Kontakty

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Konkursu Aliante 2015, prosimy o kontakt z koordynatorem krajowym:

euroatlanticassociation@gmail.com

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie
Plan Żelaznej Bramy 10 
00-136 Warszawa

Główny organizator i koordynator projektu:

Jagello 2000
Výstavní 8
709 00 Ostrava 9

Tel.: +420 597 479 208
Fax: +420 596 639 253
aliante@jagello.org
www.jagello.org