Čo je to Aliante

Prvý ročník Aliante sa konal v roku 2001 v Českej republike, kedy sa ho zúčastnilo viac ako tisíc účastníkov. S každým nasledujúcim rokom počet účastníkov a krajín rástol. Počas Aliante skúsilo šťastie celkovo 35 000 študentov z 19 krajín sveta.

A čo je potrebné na zúčastnenie sa na súťaži? Študenti musia preukázať svoje kvality v troch kolách, aby si vydobyli miestenku na prázdninový výlet. Prvé "zahrievacie" kolo pozostáva zo správneho zodpovedania aspoň 15 z 20 –tich otázok, kde každá má 4 možnosti, no len jedna je správna.

Druhé kolo je tiež vedomostné, avšak podrobnejšie a vyžaduje si komplexné vyhľadávanie vhodných zdrojov. Pozostáva z 35 otázok z oblasti histórie, medzinárodných vzťahov, geografie, štruktúry a fungovania NATO. Odpovede na ne sú často veľmi obsiahle, ale len ten, kto udrie klinec po hlavičke a vystihne podstatu môže uspieť.

Následne sa najlepšie tímy zo všetkých účastníckych krajín zúčastnia medzinárodného finále. Celkovo sa finále zúčastní 24 tímov z jednotlivých krajín podľa počtu účastníkov druhého kola.

Finále je úplne odlišné od predchádzajúcich kôl. Dva národné tímy sa spoja dokopy, aby sa vytvorilo štvorčlenné družstvo. Viac ako na poznatkoch je založené na fyzickej a psychickej výdrži, spolupráci a schopnosti riešiť neobvyklé problémy. S ohľadom na medzinárodný formát súťaže je finále uskutočnené v anglickom jazyku.

Absolútnymi víťazmi súťaže sa stane 5 najlepších tímov z finále. Tí sa môžu tešiť na jedinečný výlet do jednej z členských krajín NATO. Avšak, v princípe je odmenený každý – nezabudnuteľnými skúsenosťami alebo nadobudnutými poznatkami.