FAQ

Môžu sa Aliante zúčastniť aj účastníci minulých ročníkov?
Áno, dokonca aj víťazi. Neexistujú žiadne obmedzenia.

Môže sa z každej školy zúčastniť súťaže len jeden tím?
Nie, súťaže sa môže zúčastniť nelimitovaný počet tímov z každej školy, ak budú dodržané pravidlá súťaže.

Môžu byť účastníkmi aj členovia z rôznych škôl?
Áno, v registračnom formulári je potrebné vyplniť názvy oboch škôl.

Rada by som vedela, či výsledky prvého kola budú brané do úvahy aj v ďalších kolách.
Výsledky 1. kola sa neberú do úvahy v 2. kole, ani neskôr. Tímy, ktoré zodpovedia aspoň 15 otázok sa kvalifikujú do 2. kola.

Koľko tímov sa dostane do 2. kola z každej krajiny?
Počet tímov nie je limitovaný. Každý tím, ktorý správne zodpovie aspoň 15 otázok postupuje do 2. kola.

Koľko tímov postúpi do finále z každej krajiny?
Počet tímov je limitovaný a záleží na počte tímov, ktoré správne zodpovedali otázky 2.kola. Ak len jeden tím zodpovie otázky správne, potom len jeden tím sa zúčastní finále. Maximálny počet tímov každej krajiny je 6.

Musí mať každý tím náhradníka?
Náhradník sa nevyžaduje, je to však vhodné, ak sa jeden člen tímu nemôže z nejakého dôvodu zúčastniť na finále. V minulosti sa vyplatilo mať náhradníka.

Je možné sa zaregistrovať po konci registračnej lehoty?
Nie, nie je to možné.

Je možné po registračnej lehote zaregistrovať náhradníka?
Nie, nie je.

Je možné zmeniť niektorého člena tímu po registračnej lehote?
Nie, nie je. Nie je možné zmeniť člena tímu ani počas registračnej lehoty. Ak by ste tak chceli spraviť, prosím kontaktujte koordinátora projektu (v anglickom jazyku) na adrese aliante@jagello.org. Po registračnej lehote nebudú umožnené žiadne ďalšie zmeny.

Potrebujem mať pas ak sa chcem registrovať ?
Nie, ale finalisti musia mať platný cestovný preukaz, ktorý umožňuje cestovať do krajiny, ktorá organizuje finálové kolo. Taktiež všetci výhercovia musia mať platný cestovný preukaz na Winners´ Trip (občiansky preukaz alebo pas).

Ak som neobdržal e-mail s tímovým číslo a heslo na registráciu, kde je problém ?
Najbežnejším problémom je zlá e-mailová adresa v registračnom formulári, preto si ju pred odoslaním dvakrát skontrolujte. V prípade chyby prosím kontaktujte koordinátora projektu na adrese aliante@jagello.org.

Mám ťažkosti s registračným procesom. Čo by som mal urobiť ?
Prosím, kontaktujte koordinátora projektu na adrese aliante@jagello.org.

Moje trvalé bydlisko je na Slovensku, ale moja národnosť je vietnamská. Môžem sa zúčastniť súťaže?
Áno, cudzinci sa tiež môžu zúčastniť súťaže, ak majú trvalé bydlisko v jednej zo zúčastnených krajín a riadia sa pravidlami súťaže.