Harmonogram súťaže

Súťaž pozostáva z troch kôl (úrovní). Ten, kto úspešne prejde všetkými sa stane víťazom súťaže a môže sa tešiť na zaslúženú odmenu. 

Ak sa chceš zúčastniť súťaže je potrebné sa zaregistrovať. To umožní tvojmu tímu participovať na prvom vedomostnom kole. 1. kolo sa uskutočňuje online prostredníctvom webovej stránky  www.project-aliante.org. Je potrebné vyplniť 20 otázok s možnosťou výberu a odpovede poslať najneskôr do 9. apríla 2015 – 23:59 SEČ. Po tomto dátume už nebude možné sa zaregistrovať alebo vyplniť odpovede.

Tímy, ktoré správne zodpovedia 15 a viac otázok úspešne postúpia do 2.kola, ktoré je podstatne ťažšie. V čase od 10. apríla do 15. mája je potrebné vypracovať komplexné odpovede na 35 otázok, následne ich doručiť svojmu národnému koordinátorovi v tlačenej forme na uvedenú adresu Euroatlantického centra!

Euroatlantické centrum
Kuzmányho 3
974 01 Banská Bystrica

Doručené odpovede budú posudzované národným koordinátorom v spolupráci s profesionálnymi politológmi a najlepšie tímy z každej zúčastnenej krajiny sa kvalifikujú do medzinárodného finále. To sa uskutoční v meste Kaunas v Litve, vo vojenskej škole generála Stasys Raštikis od 28. júna do 3. júla 2015.

Finále sa zúčastní celkovo 30 tímov a to podľa počtu účastníkov jednotlivých krajín v druhom kole. Minimálne však jeden (za predpokladu, že bol schopný zodpovedať otázky 2.kola) a maximálne 6 tímov z jednej krajiny. V prípade, že sa tím nemôže zúčastniť finále, bude nahradený iným tímom z rovnakej krajiny na základe hodnotenia odbornej poroty (podľa najvyššieho bodového hodnotenia).

Finále nie je zamerané len na fyzickú a mentálnu silu. Otestuje tiež základné vedomosti a schopnosť spolupracovať na medzinárodnej úrovni v ťažkých podmienkach vytvorením medzinárodných tímov so 4 súťažiacimi – 2 tímy ako jeden. Tímy budú vytvorené nestranným žrebovaním z národných družstiev. Pôvodný dvojčlenný tím sa pripojí k tímu inej národnosti. Vytvorenie tímov nie je nijako špecifikované. Jeden tím tak napríklad môžu tvoriť súťažiaci z Litvy a Slovenska, iný z Chorvátska a Gruzínska a tretí z Českej republiky a Kanady. Nie je však povolené vytvorenie tímu rovnakej národnosti.

Zloženie družstiev bude známe najneskôr týždeň pred súťažou a finalisti o tom budú upovedomení e-mailom. Tak budú mať možnosť spoznať sa navzájom ešte pred finále. V rovnakom čase budú na webovej stránke uverejnené bližšie informácie o organizácii finále.

5 najlepších tímov bude vyhlásených za víťazov Aliante 2015 a bude mať právo zúčastniť sa poslednej časti súťaže, ktorou je Winners´ Trip. Ten sa uskutoční 14. – 25. augusta v Gruzínsku, presné miesto bude spresnené na webovej stránke alebo priamo účastníkom.

Program finále je pripravovaný v spoluprácu s Ozbrojenými silami Litvy a pod záštitou Ministerstva obrany v Litve. Winners´ Trip je organizovaný Ministerstvom obrany v Gruzínsku.

Detailný plán

6. marec  začiatok 1. kola
zverejnenie otázok 1. kola
zahájenie registrácie súťažných tímov 
9. apríl ukončenie registrácie
ukončenie odosielania odpovedí 1. kola  
10. apríl začiatok 2. kola  
zverejnenie správnych odpovedí 1. kola
zverejnenie súťažných otázok 2. kola
zverejnenie tímov postupujúcich do 2. kola
15. máj termín pre odosielanie odpovedí 2. kola
1. jún vyhlásenie finalistov
22. jún Rozdelenie tímov pre finále
28. jún – 3. júl Medzinárodné finále
14. - 25. augusta Winners' Trip