Pravidlá súťaže

 1. Hlavným organizátorom a medzinárodným koordinátorom súťaže Aliante 2015 (ďalej len “súťaže”) je:
  Jagello 2000 Association, ID: 706 40 866, sídlo: Výstavní 8, 709 00 Ostrava 9, Česká republika (www.jagello.org)
  Národnými koordinátormi jednotlivých krajín sú:
  Kanada - The Atlantic Council of Canada (www.atlantic-council.ca)
  Chorvátsko - The Atlantic Council of Croatia
  Gruzínsko - National Council of Youth Organizations of Georgia (www.ncyog.ge)
  Litva - Lithuanian Atlantic Treaty Association (www.lata.lt)
  Čierna Hora - ALFA Centar (please fill in your website)
  Poľsko - Euro-Atlantic Association (www.sea.org.pl)
  Slovensko - Euro-Atlantic Center (www.eac.sk)
  Turecko - YATA TURK (www.yataturk.org)
  Tieto inštitúcie sú uvedené ako organizátori , jednotlivé krajiny ako účastníci.
 2. Súťaž sa uskutoční v jednotlivých krajinách a na webovej stránke www.project-aliante.org, kde je uvedený harmonogram súťaže, otázky a ostatné dôležité informácie.
 3. Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek s trvalým pobytom v jednej zo zúčastnených krajín, vo veku od 15 do 19 rokov (narodený v období od 1. augusta 1995 do 30. júna 2000).
 4. Súťaž je určená pre dvojčlenné tímy. Každý tím si môže zvoliť  náhradníka, ktorý bude použitý v prípade, ak by sa jeden člen tímu nemohol ďalšieho kola zúčastniť. Len dvaja členovia tímu sa však môžu zúčastniť finále / Winners´ Trip-u. Všetci členovia tímu musia mať trvalý pobyt v rovnakej krajine.
 5. Pre účasť v súťaži je potrebné sa zaregistrovať na webovej stránke www.project-aliante.org, kde sa nachádza registračný formulár v národnom jazyku. Po registrácii obdrží každý tím jedinečné číslo, ktoré bude použité na identifikáciu. Žiaden účastník sa nemôže registrovať viackrát. Údaje uvedené v registrácii musia byť pravdivé. Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať tím, ktorý uvedie nepravdivé informácie. Organizátori sa zaväzujú k ochrane osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi zúčastnených krajín. Údaje nebudú poskytované žiadnym osobám mimo súťaže.
 6. Všetci účastníci musia byť schopní komunikovať v anglickom jazyku. Znalosť anglického jazyka bude pred medzinárodným finále skontrolovaná. Ak sa zistí, že tím nie je schopný efektívne komunikovať v anglickom jazyku, bude nahradený.
 7. Komunikácia medzi organizátormi a účastníkmi bude prebiehať prostredníctvom webovej stránky (www.project-aliante.org), facebookového profilu (www.facebook.com/AlianteCompetition). Na komunikáciu s jednotlivými tímami budú využité e-mailové adresy uvedené pri registrácii.
 8. Organizátor hradia účastníkom nasledujúce výdavky:
  1. Dopravu na finále a Winners´ trip a to vo forme náhrady spiatočných leteniek alebo ostatnej dopravy ( mikrobus, letenky, vlak, atď. ), vrátane miestnej dopravy
  2. Cestovné poistenie na finále a Winners´ Trip
  3. Stravu a ubytovanie počas finále a Winners´ Trip
 9. Cena nemôže byť vymáhaná právnou cestou. Cena nemôže byť udelená vo forme finančnej odmeny.
 10. Tieto pravidlá existujú v národných jazykoch všetkých zúčastnených krajín. V prípade nezhody je anglická verzia považujúca za originálnu a rozhodujúcu. 
 11. Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť harmonogram súťaže, ako aj ďalšie ustanovenia a to najmä na základe uskutočnených rokovaní s partnermi súťaže (organizátormi medzinárodného finále a Winners´ Trip-u).