Uputstvo za učešće

 1. Aliante je timsko takmičenje i svako treba da nađe svog „saigrača“. Takmičari moraju biti starosti između 15-19 godina i iz jedne zemlje. Za sve dodatne informacije i nedoumice pogledajte „pravila takmičenja“ i „FAQ“ (Najčešće postavljana pitanja).
 2. Sve ekipe moraju biti formirane shodno “Pravilima takmičenja” najkasnije do 09. Aprila 2015 u 23:59. Predlažemo da izaberete i rezervnog člana, u slučaju da jedan od članova ekipe treba biti zamijenjen. Rezervni član nije obavezan, ali ako je izabran, mora biti prijavljen u procesu registracije. 
 3. Registracija traje najkasnije do 9. aprila do 23:59h. Nakon toga registracioni formular će biti nevažeći. Takodje, to je i krajni rok za slanje odgovora na pitanja prve runde . Naknadna registracija za prvu rundu pitanja nije dozvoljena.
 4. Registracioni formular se može naći na sajtu. Popunjava se u verziji koja je na vašem jeziku. Predlažemo vam duplu provjeru podataka, posebno e-mail adrese, jer će organizator koristiti datu e-mail adresu kako bi stupio u kontakt sa vama. U slučaju da je adresa neispravna nećete dobiti vaš takmičarski broj i šifru.
 5. U slučaju poteškoća u vezi registracije, molimo vas da kontaktirate koordinatora na aliante@jagello.org. Takođe, molimo vas da koristite engleski jezik za komunikaciju, jer možda glavni koordinator neće biti u mogućnosti da razumije i da odgovori na vašem jeziku. 
 6. Nakon što dobijete timski broj i pasvord možete da prođete kroz pitanja prve runde. Prva runda se sastoji od dvadeset raznovrsnih pitanja. Od četiri ponuđena odgovora samo jedan je tačan. Markirajte onaj za koji mislite da je tačan. Možete koristiti internet i knjige kao izvore.
 7. Kada budete spremni da odgovorite na sva pitanja, popunite takmičarski obrazac i odgovorite na sva pitanja u isto vrijeme. Morate kompletirati odgovore u jednoj sesiji. Iz tehničkih razloga nemoguće je raditi na formularu u periodu od nekoliko dana. 
 8. Krajnji rok za dostavljanje odgovora je 09. april 2015. do 23:59h. Odgovori koji budu poslati poslije ovog roka neće biti validni. Brzina i vrijeme odgovaranja na pitanja ne utiče na konačnu evaluaciju odgovora. 
 9. Ekipe koje tačno odgovore na najmanje 15 pitanja u prvom krugu, kvalifikovaće se za drugi krug takmičenja Aliante.
 10. Pitanja za drugi krug sa uputstvima biće objavljena 10. aprila 2015. na ovom sajtu. Detaljnije instrukcije u vezi pravila učestvovanja u drugom krugu, mogu se naći u pravilima takmičenja.
 11. Ako imate nekih pitanja u vezi sa takmičenjem Aliante 2015, molimo vas da kontaktirate svog nacionalnog koordinatora na: info@reactmontenegro.me