Ako sa zapojiť do súťaže

 1. Aliante je tímová súťaž – preto potrebuješ nájsť partnera, ktorý sa zúčastní tiež. Obaja musíte byť z jednej krajiny, vo veku 15 – 19 rokov. Pozri „Pravidlá súťaže“ alebo "FAQ", ak si nie si istý, či sa môžeš zúčastniť.
 2. Odporúčame vybrať si tiež náhradníka, ktorý sa zúčastní v prípade, že by sa niektorý z členov družstva nemohol zúčastniť ďalšieho kola. Post náhradníka nie je povinný, avšak ak sa rozhodnete ho mať, je potrebné to uviesť v registrácii.
 3. Registrácia prebieha do 9. apríla 2015, 23:59. Po tomto dátume bude registrácia ukončená. Je to zároveň čas, kedy končí 1. kolo, preto odporúčame neváhať aj pokiaľ ide o možné technické problémy. Dodatočná registrácia, či zodpovedanie otázok po tomto dátume nie je možné.
 4. Registračný formulár je možné nájsť tu. Vyplniť ho je potrebné v národnom jazyku na webovej stránke. Odporúčame si dvakrát skontrolovať svoje údaje a hlavne e-mail, ktorý bude organizátormi použitý na komunikáciu. V prípade zlého uvedenia adresy neobdržíte súťažné číslo a heslo.
 5. V prípade akýchkoľvek otázok, prosíme kontaktujte projektového koordinátora projektu na adrese aliante@jagello.org.
 6. Po tom, čo obdržíte súťažné číslo a heslo, môžete vypracovať otázky 1. kola. Nachádza sa tu 20 otázok s možnosťou výberu odpovede, avšak len jedna zo štyroch možností je správna. Správne odpovede je možné vyhľadať v knihách, či na internete. 
 7. Ak ste pripravení zodpovedať otázky, vyplňte súťažný formulár a všetky otázky v rovnakom čase. Z technických dôvodov nie je možné vypracovávať otázky niekoľko dní.
 8. Lehota na zodpovedanie otázok je do 9. apríla 2015, 23:59. Odpovede poslané po tomto čase nebudú hodnotené. Nie je žiaden rozdiel v tom, kedy budú odpovede poslané (10. marca alebo 6. apríla), avšak môžu sa vyskytnúť komplikácie, preto radíme nečakať do poslednej chvíle.
 9. Tímy, ktoré správne zodpovedia aspoň 15 otázok sa môžu zúčastniť 2. kola.
 10. Otázky 2. kola budú zverejnené 10. apríla na webovej stránke súčasne s podrobnými inštrukciami a pokynmi. Niektoré informácie sa nachádzajú v harmonograme súťaže.
 11. Ak máte nejaké otázky ohľadom súťaže, prosím kontaktujte svojho národného koordinátora.